Tècniques de redacció periodística Codi:  16.632    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Tècniques de redacció periodística és una de les assignatures que proporciona la base més important per a qualsevol professional: saber redactar per als diferents mitjans de comunicació de forma concisa, correcta i amb estil periodístic. En aquesta assignatura s'analitzen les claus de la redacció periodística, l'estructura d'un text informatiu, els gèneres periodístics i les tècniques i llenguatges necessaris per a la redacció segons cada mitjà (premsa, ràdio i televisió).


Amunt

Objectius

  • Aplicar els principis deontològics en la producció de textos periodístics.

  • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i document útil per a l'elaboració d'una informació.

  • Ser capaç de redactar i distingir els estils i gèneres periodístics.

  • Aprendre a valorar la informació i a saber manejar les fonts periodístiques.

  • Interpretar l'actualitat amb criteris periodístics.

  • Seleccionar enfocaments més atractius per a l'audiència.

Competències 

  • Que l'alumnat sàpiga aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi;

  • Que l'alumnat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;

  • Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn.

  •  Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans / suports i dels públics objectius.

Amunt

1-Temes, busquem bons temes
En aquesta unitat repassem les claus de la bona periodisme, els estils i com vendre un reportatge a un mitjà de comunicació.

2-Es l'hora d'escriure
Coneixerem què és una notícia i repassarem tots els generós periodístics. Començarem amb el Procés d'escriptura per a posar en pràctica el que s'ha après.

3-Cal redactar per ràdio
Coneixem com és el Procés de comunicació a la ràdio, les claus de su Redacció i llenguatge propi, així com crear un microprograma de ràdio.

4-Inaugurem el primer informatiu d'una nova televisió
Fer un informatiu de televisió Requereix d'una tècnica diferent. Coneixem les claus de l'llenguatge televisiu, què és l'escaleta i com es redacta una notícia.

5-Twitter, Instagram, memes ... com redactar per a Noves narratives?
Els generós s'adapten a nous formats, treballem amb Instagram Stories, el format podcast i Altres narratives.

Amunt

Manual de redacció periodística PDF
El valor del periodisme, amb Ana Pardo de Vera Audiovisual
La notícia en televisió Audiovisual
Els gèneres periodístics: la notícia Audiovisual
Les claus de la ràdio Audiovisual
Gèneres periodístics Audiovisual
Tècniques de redacció periodística per a televisió Audiovisual
Com vendre un reportatge, amb Ana Pardo de Vera Audiovisual
Tècniques de redacció per a ràdio Audiovisual
Els estils periodístics Audiovisual

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt