Planificació de mitjans publicitaris Codi:  16.620    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Bibliografia i fonts d'informació   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El món de l'estratègia i la planificació de mitjans és sovint el gran desconegut de l'àmbit publicitari. Cal tenir present, que un 80% de la inversió publicitària que realitza un anunciant es destina als mitjans, per la qual cosa és important que qualsevol professional vinculat a la publicitat, o a l'màrqueting en general, tingui un bon coneixement per poder prendre decisions correctes a l'hora d'exercir el seu càrrec.

Aquesta assignatura optativa aporta els coneixements fonamentals sobre tot el procés relacionat amb la planificació de mitjans i les habilitats adequades per al seu correcte desenvolupament i interpretació.

Amunt

Aquesta és l'única assignatura del Grau sobre la planificació de mitjans publicitaris.

Amunt

Aquesta assignatura aporta els coneixements i les competències fonamentals per a qui estigui relacionat amb els mitjans de comunicació: els professionals d'una agència de mitjans, d'una agència publicitària, d'un institut d'investigació de mercats, d'una consultora de comunicació, del departament de màrqueting d'un anunciant, del departament de comercialització d'espais publicitaris d'un mitjà de comunicació, entre d'altres.

Tots ells han de conèixer i entendre aquest procés clau de la comunicació per tal de poder dissenyar, desenvolupar i valorar estratègies de mitjans de comunicació adequades per a cada marca.

Amunt

Es recomanable haver cursat abans les assignatures Introducció a la Publicitat i Sistemes i Processos de la Publicitat.

Amunt

Los objetivos generales de la asignatura Planificación de Medios publicitarios en el conjunto del plan de estudios son adquirir los conocimientos básicos relativos al proceso de planificación de medios, desde un punto de vista teórico y práctico. Con este objetivo, se da una visión del análisis, investigación y recomendación de los medios de comunicación como vehículos adecuados para transmitir un mensaje publicitario.COMPETENCIAS GENERALES


- Capacidad de análisis crítico e interpretación del entorno;

- Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente;

- Capacidad de pensar estratégicamente;COMPETENCIAS ESPECÍFICAS


- Búsqueda, gestión y uso de la información;

- Conocimiento del mercado y del entorno profesional;

- Conocimiento del mundo empresarial e institucional (procesos y funciones de las organizaciones);

- Capacidad de análisis crítico del contexto social y de las estructuras de las industrias culturales y comunicativas;

- Capacidad para identificar posibilidades de aplicación de herramientas y tecnologías en productos, servicios y proyectos de comunicación;

- Capacidad de aplicar las normativas legales que afectan al sector de la comunicación;

- Capacidad de interpretar planes de marketing y comunicación;

- Capacidad de ejecutar presupuestosRESULTADOS DE APRENDIZAJE


- Procesar la información relativa a la audiencia y/o inversión publicitaria para entender las particularidades de cada medio;

- Detectar las diferentes bases de datos relativas a la planificación publicitaria y seleccionar los informes más destacados;

- Identificar qué tipo de información proporciona las empresas que intervienen en el estudio de la planificación publicitaria;

- Analizar de forma crítica las audiencias televisivas;

- Interpretar las diferentes cadenas televisivas según las características sociales de sus públicos;

- Recomendar de cadenas televisivas al cliente en función del producto y target de la forma más efectiva posible;

- Desarrollar una estrategia publicitaria en medios digitales;

- Comprender y desarrollar un plan de comunicación digital;

- Desarrollar el presupuesto para un plan de comunicación digital;

- Analizar los diferentes tipos de formatos digitales existentes en el mundo profesional y detectar los más adecuados para tu planificación.Amunt

- Domina las bases de datos multimedia


- Planifica en Televisión, el medio tradicionalmente líder


- Adéntrate en la digitalización del ecosistema de medios

Amunt

Material Suport
Excel per l'economia i l'empresa Web
Panorama general de mitjans. Entrevista a Nuria Echevarría PDF
Domina les bases de dades multimèdia XML
Domina les bases de dades multimèdia DAISY
Domina les bases de dades multimèdia EPUB 2.0
Domina les bases de dades multimèdia MOBIPOCKET
Domina les bases de dades multimèdia KARAOKE
Domina les bases de dades multimèdia HTML5
Domina les bases de dades multimèdia PDF
Introducció a la digitalització de l'ecosistema de mitjans XML
Introducció a la digitalització de l'ecosistema de mitjans DAISY
Introducció a la digitalització de l'ecosistema de mitjans EPUB 2.0
Introducció a la digitalització de l'ecosistema de mitjans MOBIPOCKET
Introducció a la digitalització de l'ecosistema de mitjans KARAOKE
Introducció a la digitalització de l'ecosistema de mitjans HTML5
Introducció a la digitalització de l'ecosistema de mitjans PDF
Panorama digital. Entrevista a Rubén Molina PDF
Panorama televisió. Entrevista a Roger Sendra PDF
Domina les bases de dades multimèdia - Infografia PDF
Planifica en televisió, el mitjà capdavanter XML
Planifica en televisió, el mitjà capdavanter DAISY
Planifica en televisió, el mitjà capdavanter EPUB 2.0
Planifica en televisió, el mitjà capdavanter MOBIPOCKET
Planifica en televisió, el mitjà capdavanter KARAOKE
Planifica en televisió, el mitjà capdavanter HTML5
Planifica en televisió, el mitjà capdavanter PDF

Amunt

Bibliografia

Campos-Freire, F. (2008). Las redes sociales trastocan los modelos de los medios de comunicación tradicionales. Revista Latina de Comunicación Social, 63, 287-293.

Cea Esteruelas, N. (2014). Análisis de audiencias: estudio comparativo de medios con respecto a sus homólogos digitales. En Primer Congreso Internacional Infoxicación: Mercado de la Información y  Psique: Libro de Actas (pp. 172-183).

Cebrián, M. (2008). La radio en internet. Buenos Aires: La Crujía Ediciones.

Del Pino, C. y Aguado, E. (2012). Redes sociales, social media, distribución y televisión: el nuevo usuario/espectador y los vientos de cambio. En B. León (Ed.), La televisión ante el desafío de internet. Salamanca: Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.

Díaz-Noci, Javier (2010). Medios de comunicacio¿n en internet: algunas tendencias en El profesional de la información, no 6, noviembre-diciembre 2010

González, M. A. y Carrero, E. (2018). Manual de planificación de medios. Madrid: ESIC.

McLuhan, Marshall; Fiore, Quentin (1967). The medium is the message. Nueva York: Bantam Books.

Papí Gálvez, N. (2015). Las audiencias televisivas y las audiencias online en publicidad: ¿Diferencias y semejanzas? En Quintas-Froufe, N. y González-Neira, A (coord.), La participación de la audiencia en la televisión: de la audiencia activa a la social, 148-166. Madrid: AIMC.

Pérez-Latre, F. J. (2009). Advertising fragmentation: the beginning of a new paradigm? EnvH. Powell, J. Hardy, S. Hawkin, e I. Macrury (Eds.), The advertising handbook (3.ª ed.). NuevavYork: Routledge.

Toffler, Alvin (1980). The third wave. New York: Bantam Books.

Webster, J.; Ksiazek, Th. (2012). The Dynamics of Audience Fragmentation: Public Attentionin an Age of Digital Media. Journal of Communication, 62, 39-56.

Webgrafia

American Marketing Association: https://www.ama.org

A new video world order - PwC: https://ideas.pwc.es/archivos/20190215/asi-es-el-nuevo-orden-mundial-del-consumo-de-video/

Asociación de la publicidad, el marketing y la comunicación digital en España - IAB: www.iabspain.es

Asociación de los editores de revistas - ARI: https://www.revistasari.es/

Auditoría medios online - OJD interactiva: https://www.ojdinteractiva.es/

Barlovento Comunicación: https://www.barloventocomunicacion.es/)

Comscore (control publicidad digital): http://www.comscore.com/esl/

Digital Ad Spending Worldwide, 2018-2023: https://www.emarketer.com/content/global-digital-ad-spending-2019

Digital 2020. Global Digital Overview: https://wearesocial.com/digital-2020

Entertainment and Media Outlook 2019-2023. España - PwC: https://www.pwc.es/es/entretenimiento-medios.html

Estudio General de Medios (EGM): http://www.aimc.es

Estudio Navegantes en la Red: https://www.aimc.es/otros-estudios-trabajos/navegantes-la-red/

Forbes. The Best Influencers 2019: https://forbes.es/empresas/52452/the-best-influencers-2019/

IAB. Estudio anual de Redes Sociales 2019: https://iabspain.es/estudio/estudio-anual-de-redes-sociales-2019/

IAB. Top Tendencias Digitales 2020: https://iabspain.es/estudio/top-tendencias-digitales-2020/

Infoadex. Estudio de la inversión publicitaria en España 2020: http://www.infoadex.es

Información y control de publicaciones - OJD: https://www.ojd.es/

IP Mark (Revista de comunicación y marketing): https://ipmark.com/mas-alla-la-investigacion-medios-aimc/

Kantar Media: http://www.kantarmedia.es

Mapa de medios 2020 - Ymedia: http://medios.ymedia.es

Panorama de Medios 2019 Ymedia Vizeum: https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=swQ7HXIldO8&feature=emb_logo

Pew Research Center: https://www.pewresearch.org/internet/2018/11/07/many-turn-to-youtube-for-childrens-content-news-how-to-lessons/

Plaformas de streaming en 2020: https://es.statista.com/grafico/19905/precio-mensual-de-plataformas-de-streaming-en-espana/

Similar Web: www.similarweb.com

Datos clave de YouTube. Think with Google: chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/8118/Como_consumimos_YouTube.pdf

YouTube About: https://www.youtube.com/intl/es/about/press/

Me at the zoo. YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw

WARC: http://warc.com

WIRED: https://www.wired.com

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt