Composició digital Codi:  06.526    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'ésser humà és un animal comunicador. La capacitat de transmetre conceptes complexes als nostres iguals és el que ens ha fet qui som. Entre totes les eines que hem desenvolupat per fer-ho possible, n'hi ha una que és especialment efectiva: La composició digital.

La composició digital sorgeix com a fruit de segles d'evolució tecnològica, social, artística i semàntica, desenvolupant un ric llenguatge que permet transmetre aquests conceptes complexes d'una forma eficient i atractiva.

Així doncs, entenem composició digital com l'art de crear peces audiovisuals complexes que integrin diferents mitjans expressius com poden ser fotografies, text, vídeo, àudio... d'una forma ordenada i consistent, fent que l'espectador percebi aquests elements individuals com un tot integrat al producte final.

Per tant, el que es busca en tota peça de composició digital és que el missatge a transmetre sigui consistent i que cada un dels elements que la composen contribueixi a fer possible aquesta consistència sense distorsionar-lo.

La prova de la seva eficàcia és que en l'actualitat és pràcticament impossible trobar un producte audiovisual que no contingui, com a mínim, un exemple de composició digital.

 • Les pel·lícules i sèries tenen títols de crèdit.
 • No hi ha pràcticament cap anunci que no sigui un projecte de composició digital.
 • Els programes de televisió fan servir chyrons per donar informació extra a l'audiència.
 • En ficció, és difícil trobar pel·lícules sense efectes especials (encara que aquests no siguin evidents).

Aquests quatre son alguns dels exemples de l'extens ús li podem donar a la tècnica que treballarem aquest semestre. Una tècnica que tenim molt present a les nostres vides però que ha de ser meticulosament planejada i executada per tal de ser efectiva.

Dins d'aquesta assignatura aprendreu a donar cos, consistència i coherència a un producte audiovisual complex per tal de fer arribar de la forma més eficient possible el vostre missatge a l'audiència.

 

Amunt

L'assignatura de Composició digital forma part del grup d'assignatures que treballen sobre la producció audiovisual dins de la multimèdia. Al Grau de Tècniques d'Interacció digital i multimèdia és optativa mentre que al Grau de Multimèdia és obligatòria.

Al Grau de Multimèdia presenta una continuïtat clara amb altres de precedents com Vídeo, Disseny gràfic i Imatge i llenguatge visual i Animació, i amb altres posteriors com Fotografia digital, Creació de mons virtualsAnimació 3D.

Al Grau de Tècniques d'Interacció digital i multimèdia l'assignatura de Composició digital representa un nivell d'especialització respecte de la de Fotografia i vídeo. Les dues assignatures formen un clara continuïtat. L'assignatura es relaciona també amb Disseny gràfic, Gràfics 3D, Storytelling: recursos narratius i Animació. En unes i altres hi ha coneixements i competències que es complementen i relacionen. 

Amunt

L'enfocament de l'assignatura es dirigeix al professional de la multimèdia. No es pretén tractar en profunditat i com a especialització els temes d'efectes especials i disseny audiovisual però sí que és objectiu de l'assignatura introduir i facilitar les competències de treball en aquestes àrees que capacitin a l'estudiant per dur-hi a terme projectes professionals. Es duu a terme un recorregut general per totes aquestes temàtiques per tal que el dissenyador multimèdia desenvolupi un esperit crític i estètic que el capaciti per assumir produccions audiovisuals fins a un cert nivell de complexitat. L'assignatura s'orienta doncs a aprofundir en la formació audiovisual que s'ha iniciat en l'assignatura de Vídeo en el cas del Grau de Multimèdia i de Fotografia i vídeo en el cas del Grau en tècniques d'interaccio digital i multimèdia.

Amunt

És requisit per a la realització d'aquesta assignatura haver superat anteriorment la de Vídeo / Fotografia i vídeo  i Disseny gràfic . També és molt recomanable haver cursat anteriorment les d'Animació i Imatge i llenguatge visual

Amunt

L'assignatura de Composició digital contempla d'una banda les bases conceptuals del disseny audiovisual mentre de l'altra treballa els procediments de treball que en depenen. S'entén la composició com la creació d'imatges complexes a partir de diverses fonts (fonts d'imatge natural com el vídeo o la fotografia i fonts d'imatge sintètica en 2D i 3D que poden ésser estàtiques o animades). A nivell professional es relaciona amb la producció d'audiovisuals per televisió, publicitat, educació i medis de comunicació. Es veuen els procediments de treball propis dels motion graphics,  els efectes visuals (VFX) i es dedica un interès especial a la producció de video explainer. La part pràctica de l'assignatura es desenvolupa amb Adobe After Effects.

Amunt

Objectius

 • Interpretar les línies compositives d'una obra
 • Utilitzar correctament el color, la tipografia i altres elements estètics
 • Interpretar la composició com una eina per unir elements de forma harmònica
 • Identificar la diferència entre moure i animar i comprendre les corbes d'animació
 • Conèixer l'existència dels 12 principis de l'animació i comprendre la seva importància
 • Generar una peça de Motion Graphics harmònica i coherent
 • Dominar la interrelació entre capes utilitzant modes de fusió i canals matte
 • Dominar la composició multiformat (fotografia, text, il·lustració, efectes, so...)
 • Planificar una preproducció adient per gestionar una escena complexa amb VFX
 • Dominar la utilització de màscares i calats
 • Utilitzar la correcció de colors com a eina per aconseguir suavitzar els talls de màscara
 • Comprendre l'espai 3D d'After Effects
 • Diferenciar el rastrejador de càmera del rastrejador de moviment
 • Generar una peça de VFX creïble i integrada
 • Utilitzar la correcció de colors com a element artístic

Competències del Grau de Tècniques d'interacció digital i multimèdia

 • Dissenyar i gestionar projectes multimèdia adaptant-se a l'evolució de les tecnologies, els llenguatges i les necessitats de mercat i de la societat.
 • Utilitzar i aplicar les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • Integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions interactives i multimèdia d'acord amb criteris estètics, tècnics i funcionals
 • Crear, capturar, emmagatzemar, modificar i distribuir continguts d'àudio, imatge i vídeo digitals aplicant principis i mètodes de realització i composició de l'llenguatge audiovisual i tenint en compte les diferents plataformes, suports i dispositius disponibles

Competències del Grau en Multimèdia

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • Capacitat per a adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns, amb l'actualització de les competències professionals
 • Capacitat per a innovar i generar idees noves
 • Capacitat per a concebre i fer guions de productes interactius multimèdia d'acord amb els llenguatges i les tècniques apropiades
 • Capacitat per a capturar, emmagatzemar i modificar informació d'àudio, imatge i vídeo digitals, amb l'aplicació dels principis i els mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual

.

 

Amunt

RECURSOS D'APRENENATGE OBLIGATORIS

Primera part : Motion Graphics

 • Teoria de la tipografia i el color
 • Teoria compositiva: dels clàssics de la pintura al cinema contemporani
 • Els 12 principis de l'animació aplicats als motion graphics
 • Els títols de crèdit
 • Explainer video
 • Nocions i procediments de composició digital
 • Recursos indicats a les Fonts d'informació

Segona part : Efectes visuals (VFX)

 • Casos de procediments de composició digital a After Effects
 • Nocions i procediments de composició digital
 • Recursos indicats a les Fonts d'informació

RECURSOS D'APRENENATGE COMPLEMENTARIS

Composició digital

 • Dimensió històrica i d'aplicacions de la composició Digital
  • Introducció al concepte de Composició Digital
  • Reflexionar sobre aplicacions de la composició digital: el disseny audiovisual i els efectes especials
  • Analitzar de les manifestacions del disseny audiovisual
 • Disseny Audiovisual: marc conceptual
  • Reflexionar sobre la seva dimensió estètico-comunicativa de la composició digital
  • Analitzar la integració dels elements i les estructures de la forma en la composició digital
 • Projectes de Disseny Audiovisual a TV
  • Conèixer el procés de producció d'un projecte de disseny audiovisual
  • Anàlisi dels àmbit de treball d'un departament de disseny audiovisual en una televisió.
  • Analitzar casos de disseny audiovisual departament de gràfic de TV3
 • Efectes visuals i composició digital
  • Analitzar l'evolució i la situació actual dels sectors professionals implicats la composició digital
  • Estudiar l'evolució del maquinari i del programari de composició digital
  • Analitzar casos d'aplicació de la composició digital a  la publicitat i el cinema

Evolució del llenguatge audiovisual en el cinema

 • Els pioners. El cinematògraf i els seus precedents
 • Les avantguardes cinematogràfiques
 • Europeus a Hollywood
 • El neorealisme italià (1942-1951)
 • La Nouvelle Vague francesa (1959-1964)
 • Els gèneres

Amunt

Amunt

RECURSOS D'APRENENATGE OBLIGATORIS

Primera part : Motion Graphics

 • Teoria de la tipografia i el color
 • Teoria compositiva: dels clàssics de la pintura al cinema contemporani
 • Els 12 principis de l'animació aplicats als motion graphics
 • Els títols de crèdit
 • Explainer video
 • Nocions i procediments de composició digital
 • Recursos indicats a les Fonts d'informació

Segona part : Efectes visuals (VFX)

 • Casos de procediments de composició digital a After Effects
 • Nocions i procediments de composició digital
 • Recursos indicats a les Fonts d'informació

RECURSOS D'APRENENATGE COMPLEMENTARIS

Composició digital

 • Dimensió històrica i d'aplicacions de la composició Digital
  • Introducció al concepte de Composició Digital
  • Reflexionar sobre aplicacions de la composició digital: el disseny audiovisual i els efectes especials
  • Analitzar de les manifestacions del disseny audiovisual
 • Disseny Audiovisual: marc conceptual
  • Reflexionar sobre la seva dimensió estètico-comunicativa de la composició digital
  • Analitzar la integració dels elements i les estructures de la forma en la composició digital
 • Projectes de Disseny Audiovisual a TV
  • Conèixer el procés de producció d'un projecte de disseny audiovisual
  • Anàlisi dels àmbit de treball d'un departament de disseny audiovisual en una televisió.
  • Analitzar casos de disseny audiovisual departament de gràfic de TV3
 • Efectes visuals i composició digital
  • Analitzar l'evolució i la situació actual dels sectors professionals implicats la composició digital
  • Estudiar l'evolució del maquinari i del programari de composició digital
  • Analitzar casos d'aplicació de la composició digital a  la publicitat i el cinema

Evolució del llenguatge audiovisual en el cinema

 • Els pioners. El cinematògraf i els seus precedents
 • Les avantguardes cinematogràfiques
 • Europeus a Hollywood
 • El neorealisme italià (1942-1951)
 • La Nouvelle Vague francesa (1959-1964)
 • Els gèneres

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt