Malalties neurodegeneratives i demències Codi:  20.841    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura els estudiants treballaran els aspectes clínics del deteriorament cognitiu lleu i dels diferents tipus de demències associades a les malalties neurodegeneratives. Es treballaran amb relació als dèficits cognitius i lingüístics, i les intervencions per als pacients i ciudadors.

Amunt

L'assignatura 'Malalties neurodegeneratives i demències' ès una optativa.

Amunt

És aconsellable que l'alumne tingui coneixements previs de neuropsicologia, avaluació i diagnòstic dels trastorns adquirits del llenguatge, i intervenció logopèdica per dany neurològic.

Amunt

Competències generals (CG)

CG2 - Atendre les necessitats de salut de la població i els reptes del propi col·lectiu professional mitjançant actituds innovadores i dinàmiques. 

Competències transversals (CT)

CT2 - Proyectar els valors de l'empreniment i de la innovació en l'exercici de la trajectòria personal acadèmica i professional a través del contacte amb diferents realitats de la pràctica i motivació cap al desenvolupament professional.

CT6 - Utilitzeu diferents formes de comunicació, tant orals com escrites o audiovisuals, en la llengua pròpia i estrangeres, amb un grau alt de correcció en ús, la forma i el contingut.

Competències específiques (CE)

CE2 - Explorar, avaluar, diagnosticar i emetre pronòstic d'evolució dels trastorns de la comunicació i el llenguatge des d'una perspectiva multidisciplinària, fonamentada en la capacitat d'interpretació de la història clínica per al que s'aplicarà els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica.

CE3 - Fer servir tècniques i instruments d'exploració propis de la professió i registrar, sintetitzar i interpretar les dades aportades integrant-les en el conjunt de la informació.

CE4 - Dominar la terminologia que permeti interactuar eficaçment amb altres professionals. CE15 - Conèixer els trastorns de la comunicació, del llenguatge, de la parla, de l'audició, de la veu i de les funcions orals no verbals.

CE6 - Seleccionar, implementar i facilitar l'aprenentatge de sistemes de comunicació augmentatius així com el disseny i ús de pròtesi i ajudes tècniques necessàries adaptats a les condicions físiques, psicològiques i socials dels seus pacients.

CE16 - Conèixer i valorar de forma crítica les tècniques i els instruments d'avaluació i diagnòstic en Logopèdia, així com els procediments de la intervenció logopèdica. 

CE21 - Ser capaç de realitzar una gestió clínica centrada en el pacient, en l'economia de la salut i l'ús eficient dels recursos sanitaris, així com la gestió eficaç de la documentació clínica amb especial atenció a la confidencialitat.

Resultats d'aprenentatge

1. Reconeix les tècniques pròpies de la fisioteràpia per poder inferir-ne les implicacions en el tractament logopèdic dels pacients.

2. Resumeix i identifica els principis bàsics de la fisioteràpia per poder interactuar en equips multidisciplinaris.

3. Descriu els nutrients i les seues propietats per a poder dissenyar i intervenir en les dietes i en els tractaments de les alteracions de la deglució.

4. Identifica les diferents manifestacions psicopatològiques per poder atendre de manera més adequada les alteracions del llenguatge i de la parla.

5. Reconeix i identifica els problemes de salut més habituals en la gent gran amb la finalitat de poder dissenyar i dur a terme les avaluacions i els tractaments logopèdics als centres sociosanitaris.

6. Analitza els determinants estratègics econòmics i empresarials per crear i gestionar un servei d'atenció logopèdica.

7. Resol problemes i situacions pròpies de l'exercici professional amb actituds emprenedores i innovadores

8. Analitza èticament situacions d'injustícies i desigualtats i proposa mesures de compensació

9. Utilitza adequadament el llenguatge oral (verbal i no verbal) a la interacció personal i professional en català, espanyol i anglès.

10. Es desenvolupa en situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions tant a nivell acadèmic com laboral o professional dins de l'àmbit de la logopèdia

11. Identifica les pròpies necessitats formatives en el camp d'estudi i entorn laboral o professional i organitza el propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tot tipus de contextos (estructurats o no).

Amunt

PAC 1 | Malaltia de Parkinson i esclerosi múltiple

 • [Manual] Jesús Maestre, S.,  Kulisevsky, J., i Mir Rivera, P. (2015) Aspectos generales de los trastornos del movimiento y de la enfermedad de Parkinson. Barcelona: Editorial UOC.
  • Signos y síntomas no motores en la enfermedad de Parkinson.
  • Síndromes parkinsonianos atípicos (1. 1. Enfermedad de Parkinson)
 • [Recursos audiovisuals] Videoteca de trastorns del moviment.
 • [Article] Bocanegra Y, Trujillo-Orrego N, Pineda D. (2014). Demencia y deterioro cognitivo leve en la enfermedad de Parkinson: una revisión. Revista de Neurología, 59, 555-569.
 • [Article] Picó Berenguer M., Yévenes Briones H. A. (2019). Trastornos del habla en la enfermedad de Parkinson. Revista Científica Ciencia Médica, 22 (1), 36-42.
 • [Article] Juncos-Rabadán O. (2019). Lenguaje en la Enfermedad de Parkinson. Retos para la Logopedia. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 39 (2), 49-51.
 • [Article] Bocanegra, Y., Trujillo-Orrego, N., y Pineda. D. (2014). Demencia y deterioro cognitivo leve en la enfermedad de Parkinson: una revisión. Revista de Neurología, 59 (12), 555-569.  
 • [Libro] Mestre, L. i Guaza, C. (2021) La esclerosis múltiple. Madrid: Editorial CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
 • [Guía] Renom M., Nota A., Martinell M., Gustavson E., Warinowski E-L., i Terré R. La comunicación en la esclerosis múltiple. Fundación Esclerosis Múltiple.

PAC 2 | Síndromes parkinsonianes atípiques i demència frontotemporal

 • [Manual] Matías-Guiu, J., y Gelonch Rosinach, O. (2021). Envejecimiento y demencias. Barcelona: Editorial UOC.
  • Seccions 1, 2, 3, 4, 5, i 6.2
 • [Manual] Jesús Maestre, S.,  Kulisevsky, J., y  Mir Rivera, P. (2015). Aspectos generales de los trastornos del movimiento y de la enfermedad de Parkinson. Barcelona: Editorial UOC.
  • Síndromes parkinsonianos atípicos 
 • [Entrevista] Faixas, C. (2020). Els reptes de la logopèdia en les demències.
 • [Infografia] Els trastorns del llenguatge en les malalties neurodegeneratives.
 • [Article] Gonzalez Victoriano, R. y Rojas Herrera, M. (2019). Afasia Progresiva Primaria y Apraxia del Habla Progresiva: revisión. Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, 19 (2), 1-25.
 • [Article] Martínez-Cuitiño, M. M., y Jaichenco, V. I. (2012). Evaluación de la memoria semántica. Revista de Psicología. 9 (16), 7-23. 
 • [Article] Fernández-Matarrubia, J.A., Matías-Guiu, T., Moreno-Ramos y J. Matías-Guiu (2014). Demencia frontotemporal variante conductual: aproximación clínica y terapéutica. Neurología, 29(8), 464-472.

PAC 3 | DCL, malaltia de Alzheimer, i deteriorament vascular

 • [Manual] Matías-Guiu, J., i Gelonch Rosinach, O. (2021). Envejecimiento y demencias. Barcelona: Editorial UOC.
  • Seccions 6.1 i 7
 • [Entrevista] Faixas, C. (2020). Els reptes de la logopèdia en les demències.
 • [Infografia] Els trastorns del llenguatge en les malalties neurodegeneratives.
 • [Guia] Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Deterioro cognitivo leve en el adulto mayor.
 • [Article] López-Álvarez J., Agüera-Ortiz L. (2015). Nuevos criterios diagnósticos de la demencia y la enfermedad de Alzheimer: una visión desde la psicogeriatría. Psicogeriatría,  5 (1), 3-14.
 • [Article] Rodríguez García, P.L. , y Rodríguez García D. (2015). Diagnóstico del deterioro cognitivo vascular y sus principales categorías. Neurología, 30, 4, 223-239.
 • [Guia] Buiza, C., Díaz-Veiga, P. (2020). Guía para facilitar la realización de actividades cotidianas significativas con personas con demencia. Fundación Matia.

Recursos neuropsicología

Quintana, M. i Calabria, M. (2021). Test neuropsicològics de cribratge i bateries  [video en línia]. Recuperat de https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00283922/ 

Quintana, M. i Calabria, M. (2021). Test neuropsicològics de les funcions cognitives [video en línia]. Recuperat de https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00283923/ 

Test de vocabulario de Boston. Evaluación de la denominación, Universidad de la Laguna [video en línia]. Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=YtREq6ymsug

Test de Boston (administración), Universidad de la Laguna [video en línia]. Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=88LFwiJmr-8

Token test: Evaluación de la comprensión, Universidad de la Laguna [video en línia]. Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=l3vo7iQY0sA

Token test (administración), Universidad de la Laguna [video en línia]. Recuperat de https://www.youtube.com/watch?v=Up--LN9z72w

Elena Muñoz Marrón (2021). Aspectes bàsics de la rehabilitació neuropsicològica [Infografía] Recuperat de https://materials.campus.uoc.edu/cdocent/PID_00277962/ 

Recurso intervencions

 • [Recursos intervención] Belloch C. Recursos tecnológicos para la intervención en Trastornos del Lenguaje Oral y Escrito. Universitat de València, Unitat de Tecnologia Educativa (UTE). 
 • CEAPAT (2020). Comunicación Aumentativa y Alternativa. 

Recurs neuroanatomia 

Functional Neuroanatomy [Web Neuroanatomía]. The University of British Columbia. http://neuroanatomy.ca/index.html 

 

Amunt

Aspectes bàsics de la rehabilitació neuropsicològica Web
Neuropsicologia de les malalties desmielinitzants: esclerosi múltiple XML
Neuropsicologia de les malalties desmielinitzants: esclerosi múltiple DAISY
Neuropsicologia de les malalties desmielinitzants: esclerosi múltiple EPUB 2.0
Neuropsicologia de les malalties desmielinitzants: esclerosi múltiple MOBIPOCKET
Neuropsicologia de les malalties desmielinitzants: esclerosi múltiple KARAOKE
Neuropsicologia de les malalties desmielinitzants: esclerosi múltiple HTML5
Neuropsicologia de les malalties desmielinitzants: esclerosi múltiple PDF
Els trastorns del llenguatge en les malalties neurodegeneratives PDF
Módulo 5. Síndromes parkinsonianos atípicos XML
Módulo 4. Signos y síntomas no motores en la enfermedad de Parkinson XML
Módulo 1. Aproximación al paciente con trastornos del movimiento XML
Test neuropsicològics de cribratge i bateries Audiovisual
Test neuropsicològics de les funcions cognitives Audiovisual

Amunt

[Web Neuroanatomia] Functional Neuroanatomy. The University of British Columbia. 

[Web] Criteris diagnòstics demències. Societat Neurologia Espanyola. 

 1. Gestió bibliogràfica
 2. Monogràfic de la Biblioteca sobre Plagi acadèmic
 3. Web servei lingüístic - Llengua i estil de la UOC

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material, programari o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb l'establert a la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons l'establert a la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant avaluació contínua com avaluació final, per mitjà d'una prova oral o els mitjans síncrons o asíncrons que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tindran per objecte verificar els coneixements i les competències que garanteixin l'autoria; en cap cas no implicaran una segona avaluació. Si no és possible garantir l'autoria de l'estudiant, la prova serà qualificada amb D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un Suspens, en el cas de l'avaluació final.
  A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació; és responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà suspès (2).
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt