Història de la Unió Europea Codi:  21.147    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Descripció

L'assignatura Història de la Unió Europea ens permetrà repassar gairebé tres quarts de segle d'un projecte comú que es va iniciar durant l'etapa immediatament posterior a la Segona Guerra Mundial. Amb l'objectiu de posar fi a la successió de guerres sagnants que s'havien produit en les dècades anteriors, els principals estats de l'Europa occidental varen apostar per crear un marc de cooperació econòmica i política més estret del que s'havia intentat fins aleshores i varen construir, successivament, la CECA, la CEE i l'Euratom, i posteriorment, ja cap a finals del segle XX, la UE. Des del seu naixement, el projecte europeu no ha estat exempt de crítiques, però el que és indubtable és que ha estat exitós precisament en la mesura en què ha aconseguit desterrar, almenys de l'Europa occidental, aquell passat que, periódicament, sembrava el vell continent de cadàvers. A partir d'aquesta premissa, en la present assignatura estudiarem aquest experiment, únic al món pel grau de cooperació que han establert els diferents països que en formen part, des de les perspectives històrica, política, econòmica i jurídica. El nostre objectiu és anar valorant, cronològicament, l'evolució, els canvis i les perspectives de futur del projecte europeu. En aquest sentit,  explicarem l'evolució de la institució, les seves diverses fases d'expansió i la incorporació progressiva de nous membres així com l'entramat institucional que la configura. Finalment, s'analitzarà la crisi del model a partir de la crisi econòmica, els problemes de cohesió interna i les dificultats per mantenir una presencia global coherent.

L'assignatura es divideix en quatre mòduls:

 • Els inicis de la integració europea (1950-1969) - De la supranacionalitat de Monnet a les sobiranies estatals de De Gaulle

 • El desenvolupament de les Comunitats Europees (1970-1992) - Institucions i democràcia

 • L'era de Maastricht (1992-2008) - La Unió Europea i la mobilitat

 • Crisi econòmica, crisi de model (2008-2018) - Cohesió interna i presència global


Cada un dels mòduls proposa una sèrie de lectures i activitats que conformen els 4 Reptes que haureu d'entregar.

Amunt

L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis

Aquesta assignatura forma part de la oferta d'optatives del Grau en Història, Geografia i Història de l'Art ofert conjuntament per les universitats UOC-UdL i també s'inclou en el Grau d'Humanitats de la UOC.

Amunt

Objectius

 • Conèixer les principals dinàmiques que han configurat el procés d'integració europea.
 • Conèixer les diverses fases d'ampliació del projecte europeu.
 • Comprendre els límits i les possibilitats actuals del projecte d'integració europea.
 • Analitzar l'entramat institucional de la UE i comprendre el seu mode de funcionament.
 • Comparar el procés d'integració europeu amb altres processos d'integració regional.

Competències 

Competències bàsiques i generals

 • Construir un coneixement racional i crític dels processos històrics, artístics i geogràfics que permeti comprendre el present i fer-lo comprensible als altres

Competències específiques

 • Comprendre, identificar i analitzar les variables històriques que generen l'inici o la fi dels grans processos històrics.
 • Aprofundir en la diversitat i complexitat dels territoris en què es desenvolupa l'activitat humana, i de diferenciar i caracteritzar els diferents espais regionals

Repte 1

Conèixer quin fou el context que va dur als inicis de la integració europea.

Comprendre per què la integració europea es va centra en dos sectors econòmics molt concrets.

Saber diferenciar entre dues visions de concebre la integració europea

Entendre l'evolució i els canvis de la Política Agrícola Comuna (PAC)

 

Repte 2

Valorar el creixent rol polític de les Comunitats Europees en el context dels anys setanta i del final de la Guerra Freda

Comprendre l'arquitectura institucional del projecte d'integració europea. 

Entendre la problemàtica de la legitimitat democràtica de les institucions en el projecte europeu. 

Prendre consciència de la rellevància de la figura de Jacques Delors com a impulsor del procés d'integració.

Valorar l'exit del procés d'integració europea a la llum de les diferents ampliacions (1973, 1981 i 1986)

Construir un coneixement racional i crític dels processos històrics que permeti entendre millor el present.

Aprofundir en la diversitat i complexitat dels territoris en què es desenvolupa l'activitat humana. 

 

Repte 3

Apropar-se al context geopolític en què va nèixer la UE.

Valorar el pas endavant en la integració europea que va significar el Tractat de Maastricht així com l'optimisme dels anys noranta.

Entendre la rellevància de les quatre llibertats per al projecte d'integració europea.

Conèixer les polítiques en què es va concretar aquest pas endavant en la integració.

Construir un coneixement racional i crític dels processos històrics que permeti entendre millor el present.

Aprofundir en la diversitat i complexitat dels territoris en què es desenvolupa l'activitat humana. 

 

Repte 4

Conèixer els elements que han dificultat l'avenç del projecte d'integració europea en els darrers anys.

Valorar l'evolució del procés d'integració europea des d'una perspectiva crítica.

Aproximar-se a les particularitats tècniques de la crisi financera i de model que ha patit la Unió Europea.

Entendre el context en el qual s'emmarca el Brexit des de la perspectiva de la relació entre el projecte d'integració europea i el Regne Unit.

Construir un coneixement racional i crític dels processos històrics que permeti entendre millor el present.

Aprofundir en la diversitat i complexitat dels territoris en què es desenvolupa l'activitat humana. 

Amunt

 • Continguts
 • ERROR
  Error

  Núm. 951


  Motiu

  Se ha producido una incidencia informática.

  Què heu de fer ?

  S'ha produït un error. Si us plau, posa't en contacte amb el Servei d'atenció perquè et puguem donar una solució.

  Observacions

  *** Err.Oracle: -21560 Err.Gat: 0 Func: MuestraPagina (pagina PD_PREV_PORTAL)