Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
entorn de

Categoria
Locució prepositiva

Descripció
Com a locució prepositiva que és, ha d'acompanyar un nom. En aquest ús és més usual que no pas a l'entorn de.

Exemples
- Els estudis s'organitzen entorn d'un equip de professors [més usual que no pas a l'entorn d'].
- Entorn de l'altar també hi havia imatges d'aquestes [més usual que no pas A l'entorn de].
- Es proposaven una reflexió crítica entorn del món de l'art [més usual que no pas a l'entorn de].
- Hi havia molta gent entorn de la plaça [més usual que no pas a l'entorn de].