Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
fer el...

Categoria
Locució

Descripció
La construcció amb el verb fer volent dir 'imitar alguna cosa o algú en la manera de ser' no és pronominal: fer el despistat, el sord, el desentès, el desinteressat, el generós, el mort, l'orni, el simpàtic, el pagès, el savi, etc.

Exemples
- No s'hi val a fer el sord [i no pas fer-se el sord].