Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
en l'actualitat

Categoria
Locució adverbial

Descripció
Equival a l'adverbi actualment, el qual a vegades és millor que no pas la locució.

Exemples
- Actualment / En l'actualitat es parla molt de solidaritat.