Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
lapse

Categoria
Nom masculí

Descripció
Espai de temps transcorregut. Malgrat que algun diccionari, no pas tots, recull aquell mot com a sinònim de lapsus, convé distingir aquests dos significats.

Exemples
- Hi ha hagut un lapse de cinc anys entre la primera edició i la segona.