Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
legat

Categoria
Nom masculí

Descripció
Entre altres significats, sempre referits a un ésser humà, vol dir 'persona delegada per una autoritat eclesiàstica o civil perquè la representi'. No s'ha de confondre amb llegat.

Exemples
- Van rebre el legat del rei amb tots els honors.