Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
llegat

Categoria
Nom masculí

Descripció
Allò que hom llega en el seu testament o codicil; disposició per causa de mort que implica una adquisició de béns a títol particular. No s'ha de confondre amb legat.

Exemples
- Mira aquest noi que no ha treballat mai: el llegat del difunt li ha solucionat la vida.