Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
liquiditat

Categoria
Nom femení

Descripció
Qualitat de líquid. També es fa servir aquest terme en el camp de l'economia. No és correcte el mot *liquidesa.

Exemples
- Keynes centra la determinació de la taxa d'interès del mercat monetari entorn de la demanda de liquiditat pel motiu especulatiu [i no pas liquidesa].
- La taxa d'interès és la recompensa per prescindir de la liquiditat durant un període determinat de temps [i no pas liquidesa].