Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
per mitjà de

Categoria
Locució prepositiva

Descripció
1. Introdueix la persona o la cosa de què hom es val o se serveix per a arribar a un fi. En aquest sentit, i perquè els textos no resultin ambigus, convé no fer servir a través de, que té un altre significat.
2. Tampoc no se n'ha d'abusar: a vegades hi van molt millor les preposicions amb, per, etc. o s'ha de fer una construcció diferent, amb gerundis o altres elements.

Exemples
1. L'accés al campus serà per mitjà d'Infovia Plus [i no pas a través d'].
- Això s'assoleix per mitjà d'una sòlida formació [i no pas a través d'].
2. Són persones relacionades entre elles per la filiació [i no pas per mitjà de ni a través de].
- Participen en el debat amb intervencions esporàdiques [i no pas a través d' ni per mitjà d'].
- Han d'obtenir una plaça pel procés normal de selecció [i no pas a través del ni per mitjà del].
- Posen les bases psicopedagògiques de l'aprenentatge fent servir les noves tecnologies [i no pas a través (o per mitjà) de l'ús de].
- Diversos objectes d'ús són incorporats a les seves obres imprimint-los sobre un llenç [i no pas a través (o per mitjà) de la seva impressió].
- La presència de la llengua gallega es reduïa a l'aprenentatge del gallec com una assignatura de quatre hores setmanals [i no pas a través de ni per mitjà de].