Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
mediana

Categoria
Nom femení

Descripció
En un conjunt de dades o d'observacions estadístiques, ordenades de menor a major, dada situada al centre, que té el mateix nombre de dades tant per sobre com per sota. No s'ha de confondre amb el nom mitjana: mitjà /ana.

Exemples
- Per tal de resumir un valor típic per a cada distribució, hom hi presenta la mediana com el punt mitjà d'una distribució.
- La presència d'un valor molt gran no afecta la mediana, però afecta moltíssim la mitjana aritmètica.