Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
preferir + infinitiu + que

Categoria
Locució

Descripció
1. És la construcció correcta en comptes de la incorrecta *preferir + infinitiu + a.
2. En el llenguatge planer, però, és més usual la locució estimar-se més que no pas el verb preferir.

Exemples
1. En aquesta escola preferim seguir aquest sistema que no pas ser eclèctics.
2. S'estima més arribar d'hora que no pas quedar-se més estona al llit [millor que no pas Prefereix].