Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
tal com

Categoria
Locució adverbial

Descripció
És l'expressió correcta en comptes de la incorrecta *tal i com. No s'ha d'utilitzar conforme en comptes d'aquesta locució o de com.

Exemples
- Tal com veureu, hem datat el contracte el 20 de febrer [i no pas Tal i com].
- És la capacitat de representar la realitat tal com se'ns presenta [i no pas tal i com].
- Han elaborat el treball (tal) com els hem dit [i no pas conforme].