Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
un/a

Categoria
Pronom i determinant

Descripció
Té molts usos, entre els quals convé diferenciar els següents:
1. Numeral cardinal.
2. Article indeterminat o adjectiu indefinit, que determina vagament un substantiu sense cap matís de quantitat. Es fa servir molt davant d'un nom especificat amb un adjectiu o una expressió adjectival i pot tenir valor admiratiu o emfàtic.
3. Pronom, que substitueix una persona o una cosa.
4. No s'ha de confondre, quan és plural (uns, unes), amb el quantitatiu uns quants, unes quantes, perquè uns, unes no té valor quantitatiu, ni amb alguns, algunes.
5. En plural sovint no s'ha de posar cap article indeterminat davant del substantiu perquè no hi ha gens de determinació, diferentment del que passa amb els substantius de l'apartat 2.

Exemples
1. Vull la truita d'un ou i no de dos.
- Només té una casa.
2. Són uns alumnes molt treballadors.
- Tu fes un bon esborrany i t'hi entendràs.
- Això és un home!
- Vaig comprar unes postals que li agradaven.
- Fa un temps esplèndid.
- Ha passat uns dies molt dolents.
3. És que una sempre pensa que hi haurà solució.
4. Fa uns quants dies que el vaig veure [i no pas uns].
- Aquesta tarda han vingut alguns (o bé uns quants) estudiants [i no pas uns].
5. Vols un iogurt amb galetes [i no pas unes galetes]?
- Vaig comprar postals [i no pas unes postals].
- Hem demanat amanida, truites i croquetes [i no pas unes truites i unes croquetes].
- Li agrada molt el llobarro al forn amb patates [i no pas unes patates].