Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
venir + gerundi

Categoria
Seqüència de mots

Descripció
1. És correcte quan el gerundi indica la manera de venir.
2. És incorrecte com a perífrasi verbal en què el pes semàntic és en el gerundi. Llavors s'ha de substituir pel temps verbal simple, a vegades canviant una mica la construcció, o, si hi ha sentit de progressió, per anar + gerundi.

Exemples
1. Mira-la: ve cantant.
2. Des de l'any passat que treballen en aquest projecte [i no pas vénen treballant].
- Aquí hi ha les carreres que oferia fins ara [i no pas venia oferint].
- Diu que ho han anat entenent amb el temps [i no pas han vingut entenent].