Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
venir + participi

Categoria
Seqüència de mots

Descripció
1. És correcte quan el participi, amb valor d'adjectiu, indica l'estat en què algú ve.
2. És incorrecte com a perífrasi verbal en què el pes semàntic és en el participi. Llavors s'ha de substituir per altres construccions: ser + participi, verb conjugat, etc.

Exemples
1. Cada vespre ve amoïnada.
2. El cost de l'envàs és determinat per la quantitat (o bé el determina la quantitat) [i no pas ve determinat].
- Aquest fet és el resultat de la manca amics [i no pas ve causat per].