Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
carpa

Categoria
Nom femení

Descripció
1. En el sentit primer és un peix d'aigua dolça.
2. Encara que recentment ha entrat al diccionari com a 'envelat d'un circ', no s'ha de fer servir per a qualsevol 'cobert fet amb veles', sinó que en aquest cas es diu envelat. A més, sovint se'n pot prescindir.

Exemples
1. Pesquen barbs, bagres i carpes al riu del poble.
2. Per la festa major sempre instal·len un envelat a la platja [i no pas una carpa].
- Ens trobarem a l'envelat que hi ha al mig del parc [i no pas la carpa].
- Han muntat el circ a l'esplanada del costat de la vila [no cal fer referència a cap envelat].