Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
cada dia

Categoria
Locució adverbial

Descripció
La locució adverbial temporal de freqüència amb el sentit de 'tots els / totes les + període temporal' ha de ser cada + nom indicador de període temporal (cada dia, mes, setmana, tarda, any, matí, etc.).
No són correctes com a locució temporal les construccions acastellanades tots els dies, totes les nits, totes les tardes, tots els mesos, totes les setmanes, etc.

Exemples
- Hi ha 1.215 milions de persones a qui es neguen cada dia els drets més elementals [i no pas tots els dies].
- Familiars que no simpatitzaven necessàriament amb aquests grups polítics eren castigats a haver d'agafar cada setmana un autocar [i no pas totes les setmanes].
- A la secretaria atenem la clientela cada tarda [i no pas totes les tardes].
- Els centres de suport estan oberts cada dissabte [i no pas tots els dissabtes].