Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
val

Categoria
Nom masculí i verb

Descripció
1. En sentit correcte, i com a substantiu, vol dir 'paper que hom lliura a algú i que li dóna dret a cobrar una quantitat, a rebre un gènere, etc.'.
2. Encara que existeix com a forma del verb valer, no és correcte per a expressar consentiment, calcant el castellà vale, sinó que s'ha de dir d'acord, entesos, bé, molt bé, sí, va bé, etc.

Exemples
1. Tinc un val per a una funció de teatre.
2. Fes-ho tal com t'he dit, que és més senzill / D'acord (o Molt bé) [i no pas Val ni Vale].