Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
passar

Categoria
Verb transitiu, intransitiu i pronominal

Descripció
1. Els significats més freqüents com a verb intransitiu (no pronominal) són 'recórrer tal o tal camí o travessar tal o tal lloc anant d'un indret a un altre', 'transcórrer, el temps', 'cessar', 'traslladar-se en un lloc', 'esdevenir-se', en sentit propi o figurat.
2. Com a extensió del primer significat es fa servir per als aliments (menjar i beure) que s'engoleixen, cas en què s'ha d'evitar el calc de l'espanyol amb el verb entrar.
3. En el sentit d''esdevenir-se, ocórrer, succeir', s'ha d'evitar la tendència actual d'abusar d'aquests dos darrers verbs en detriment de passar, molt més usual en un llenguatge planer.
4. Com a transitiu, vol dir, entre altres coses, 'travessar un espai', 'fer travessar un espai, transportar d'un lloc a un altre', etc.
5. Com a pronominal, significa 'perdre la frescor, la ufana, el punt (el peix, la fruita, un aliment, etc.)' o 'abstenir-se d'una cosa'.
S'ha d'anar amb compte a no fer pronominals els verbs de l'apartat 1.

Exemples
1. Si tens temps, passa per casa [i no pas passa't].
- Quan prenc aquest medicament, em passa el mal immediatament [i no pas se'm passa].
- Aquests dos anys m'han passat volant [i no pas se m'han passat].
- No saps mai què els passa pel magí [i no pas se'ls passa].
2. - Aquell vinet passava tan bé que en va beure més del compte [i no pas entrava].
- Un sorbet per postres sempre passa bé [i no pas entra].
- Té febre i no pot fer passar res.
3. No sabem què ha passat [millor que no pas ha succeït o ha ocorregut].
- Passava que ningú no li havia explicat res [millor que no pas Ocorria o Succeïa].
4. Aquestes criatures passen el dia cantant i ballant [i no pas es passen].
- Van passar la frontera sense ajuda de ningú.
5. El peix que vas comprar ahir s'ha passat.