Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
emplenar

Categoria
Verb transitiu i pronominal

Descripció
1. Com a sinònim d'omplir, té tots els seus usos.
2. És preferible aquest verb, emplenar, quan el que s'ha d'omplir és un paper, un formulari, un imprès, etc. En aquest sentit no és correcte complimentar.

Exemples
1. Li emplena el cistell de bolets.
- Han emplenat la casa de mobles.
2. Heu d'enviar la sol·licitud, emplenada degudament [i no pas complimentada].
- Haureu d'emplenar el full de matrícula [i no pas complimentar].
- Un cop imprès el document, l'empleneu i el signeu [i no pas complimenteu].