Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
caldre

Categoria
Verb intransitiu

Descripció
Vol dir 'ésser necessari'. No s'ha d'abusar d'aquest verb i fer-lo servir sistemàticament en comptes d'haver de, que té més el matís d'obligació; i, per tant, encara que aquests dos verbs a vegades siguin intercanviables, no ho són pas sempre. A més, és preferible la perífrasi haver de + infinitiu quan s'ha expressat un subjecte gramatical al qual aquesta perífrasi es refereix.

Exemples
- Per a poder-hi entrar, cal tenir invitació.
- El que és clar és que no cal el ministeri de Cultura per a resoldre-ho.
- Quedem a la vostra disposició per a tots els aclariments que us calguin.
- També cal fer esment de les especificitats del material.
Però:
- Si voleu formalitzar la matrícula, heu de pagar l'import [millor que no pas cal que pagueu].
- Els procediments que heu de seguir per a inscriure-us... [millor que no pas cal seguir / cal que seguiu].