Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
haver de + infinitiu

Categoria
Perífrasi verbal

Descripció
Expressa necessitat física, moral o lògica que s'acompleixi l'acció expressada pel verb principal. No és impersonal com el verb caldre i té més el matís d'obligació. És la perífrasi correcta en comptes de les incorrectes *tenir que + infinitiu i *haver-hi que + infinitiu (fet servir impersonalment).

Exemples
- Aquesta nit he d'estudiar molt.
- Ja sabia que havia d'arribar a l'hora si volia entrar.
- Si volguéssim fer cerques per intervals de data, hauríem d'indicar el rang amb els signes adequats.
- S'ha de menjar amb educació [i no pas Es té que menjar ni Hi ha que menjar].