Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
tenir que + infinitiu

Categoria
Incorrecte

Descripció