Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
conformar

Categoria
Verb transitiu i pronominal

Descripció
1. Fer alguna cosa conforme a un tipus, a un model, a una norma, a allò que és ordenat per algú, que és necessari.
2. Resignar-se o donar resignació.
3. En el camp de l'economia, donar la conformitat a la recepció o al lliurament d'una mercaderia.
4. No s'ha de confondre amb configurar, formar o constituir.

Exemples
1. De mica en mica ha conformat el seu caràcter al model que l'empresa demanava.
- Hi ha una recreació d'escenes de la vida quotidiana des d'una perspectiva amable i conformada als gustos de les classes dominants.
2. Us conformeu amb molt poca cosa.
3. Qui és que ha conformat aquesta tramesa?
4. Parlen de tallers capaços d'agilitar la producció, com els que formen l'anomenada escola de Lleida [i no pas conformen].
- Aquestes biblioteques formen (o configuren) la xarxa municipal [i no pas conformen].
- Tradicionalment s'ha considerat que els estudiants adults constituïen el mercat de l'ensenyament a distància [i no pas conformaven].