Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
destinació

Categoria
Nom femení

Descripció
A més d''acció de destinar', vol dir 'fi a què algú o alguna cosa són destinats' i 'lloc on és tramesa alguna cosa o es dirigeix algú'. Val més no fer servir destí per a aquests significats, encara que darrerament s'han inclòs al diccionari.

Exemples
- Aquesta ciutat no era lloc de pas sinó de destinació [i no pas destí].
- Investiguen la destinació que els detinguts volien donar a la marihuana [i no pas el destí].
- Les obres de caràcter moble podien ser realitzades en un lloc i traslladades posteriorment al lloc de destinació [i no pas destí].

Bibliografia
Fernàndez, A. (1993). El Pla de la Direcció General d'Administració Local. Barcelona: Generalitat de Catalunya (pàg. 199).