Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
informar

Categoria
Verb transitiu, intransitiu i pronominal

Descripció
1. Posar algú al corrent d'alguna cosa, donar-li'n notícia; el complement directe ha de ser una persona (o institució).
2. Dotar de forma una cosa, ésser-ne el principi formatiu, inspirar; el complement directe és allò que rep la forma.
3. Emetre informe (ús intransitiu, per tant sense complement directe, que pertany al camp forense i administratiu).
4. No és correcte en el sentit d'emplenar un camp en un fitxer d'informàtica o un buit en un formulari o d'escriure dades.

Exemples
1. Us informarem del grau de servei i de les possibles disfuncions.
- Aquesta estudiant diu que des d'ajuda informàtica la van informar que els problemes de connexió eren de la línia telefònica.
- El professor informa els estudiants de la difusió d'un manifest.
2. La consecució de beneficis personals informa l'actuació de la gent d'aquest partit.
3. La comissió assessora ha informat favorablement sobre la sol·licitud rebuda [i no pas ha informat].
4. Heu d'emplenar el camp "clients" del formulari [i no pas informar].
- Escriviu les dades personals a l'espai reservat [i no pas Informeu].

Bibliografia
Fernàndez, A. (1993). El Pla de la Direcció General d'Administració Local. Barcelona: Generalitat de Catalunya (pàg. 196).