Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
desenvolupar

Categoria
Verb transitiu i pronominal

Descripció
1. És correcte en els sentits de 'fer activa alguna cosa latent, promoure la naixença o la creixença d'alguna cosa', 'fer passar una cosa per una sèrie d'estats successius cadascun dels quals és preparatori de l'mmediat següent, fer-la canviar gradualment d'un estat a un altre de més perfecte'.
2. Actualment s'abusa molt d'aquest verb (i del substantiu corresponent: desenvolupament) i s'hi van atribuint incorrectament significats que no té, corresponents a altres verbs (fer, tenir, exercir, ocupar, realitzar, pensar, elaborar, preparar, etc.), o es fa servir sense significat, simplement per a emplenar.

Exemples
1. Es procura capacitar totes les persones de l'empresa en relació amb les seves responsabilitats i fer que es desenvolupin professionalment.
- Aquesta organització treballa perquè els països del Tercer Món es puguin desenvolupar i tenir un lloc entre tots els altres.
2. Els ha fet fer una anàlisi de camp [i no pas desenvolupar].
- Es tindrà en compte la responsabilitat que la persona actualment a la Universitat [i no pas desenvolupa].
- La universitat canvia el paper tradicional que fins ara ha tingut en el panorama educatiu [i no pas ha desenvolupat].
- Aquesta empresa ha aconseguit nous clients per la nova zona d'influència que actualment [i no pas desenvolupa].
- Actualment exerceix el càrrec de gerent [i no pas desenvolupa].
- Això ens ha permès reforçar un marc de col·laboració per a aprofitar noves oportunitats que ofereixen els temps actuals [i no pas desenvolupar].
- Un dels punts és redactar un informe [i no pas desenvolupar la redacció d'].