Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
degut/uda

Categoria
Participi i adjectiu

Descripció
1. És correcte quan és participi del verb deure i quan fa d'adjectiu, en aquest darrer cas amb el significat de 'necessari, convenient'. Per tant, és correcte quan acompanya un nom o s'hi refereix.
2. No és correcta la locució prepositiva *degut a, en comptes de la correcta a causa de, ja que en aquest cas no acompanyaria cap nom.

Exemples
1. Ho fa possible el despullament del seu interior, degut a l'incendi que va patir durant la guerra civil [es refereix a despullament].
- Aquesta secada és deguda al canvi climàtic.
- L'ajornament de la reunió és degut a alguns imprevistos.
2. A causa d'alguns imprevistos, s'ha hagut d'ajornar la reunió [i no pas Degut a].
- En la manufactura es perdran llocs de treball a causa de l'automatització [i no pas degut a].
- Aquest país no hi va participar a causa del boicot internacional [i no pas degut a].