Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
cessar

Categoria
Verb transitiu i intransitiu

Descripció
1. Com a verb transitiu, poc usual, vol dir 'posar fi a una cosa', però el complement directe no pot ser una persona; en aquest cas s'ha de dir fer cessar o fer servir altres verbs: remoure, revocar, destituir, separar, rellevar, etc.
2. Com a verb intransitiu vol dir 'no continuar, deixar de fer, d'esdevenir-se'.

Exemples
1. El director nomena i remou les persones que exerceixen els diversos càrrecs [i no pas cessa].
- L'han destituït (o han fet cessar) pel gran escàndol que hi va haver [i no pas han cessat].
2. Ha dit que cessava en el càrrec per raons personals.
- Finalment els espetecs van cessar.

Bibliografia
Fernàndez, A. (1993). El Pla de la Direcció General d'Administració Local. Barcelona: Generalitat de Catalunya (pàg. 209-211).