Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
cessament

Categoria
Nom masculí

Descripció
Tant aquest mot com el seu sinònim cessació signifiquen 'l'acció i l'efecte de cessar', però en el sentit correcte d'aquest verb; és a dir, no pas com a transitiu amb un complement directe de persona (vegeu cessar), en el qual cas hi ha els noms remoció, revocació, separació, destitució, rellevament, etc.

Exemples
- El cessament del rector ha sorprès tot el claustre [ell ha cessat; ningú no l'ha fet plegar].
- Han informat de la remoció d'aquest conseller per part del president [i no pas del cessament].

Bibliografia
Fernàndez, A. (1993). El Pla de la Direcció General d'Administració Local. Barcelona: Generalitat de Catalunya (pàg. 209-211).