Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
conèixer

Categoria
Verb transitiu, intransitiu i pronominal

Descripció
Verb que té molts significats, alguns dels quals són acostats o tocant als del verb saber, però no se n'ha d'abusar i fer-lo servir en comptes d'aquest verb quan vol dir 'haver après', 'tenir informació d'una cosa'.

Exemples
- Aquest home ja el coneixem [correcte].
- Recordeu que, si voleu saber quina legislació hi ha sobre un tema concret, podeu consultar les llistes [i no pas conèixer].
- Per a saber el resultat de la sol·licitud d'accés, escriviu-nos [i no pas conèixer].
- Per a enviar missatges és necessari saber l'adreça del destinatari [i no pas conèixer].
- Com tots sabem, però, la situació del nostre àmbit professional no és òptima [i no pas coneixem].
- Els estudiants ja saben quina és l'estructura i l'ús dels materials [i no pas coneixen].