Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
finalitzar

Categoria
Verb transitiu i intransitiu

Descripció
Verb del qual s'abusa molt i que sovint s'ha de substituir per acabar, que és molt més usual, si no es vol fer un llenguatge artificiós.

Exemples
- El curs comença el 31 d'octubre i acaba el 10 de juliol [millor que no pas finalitza].
- Un cop acabats els estudis, l'alumnat obté un títol [millor que no pas finalitzats].
- El període per a sol·licitar l'accés als estudis s'acaba el 30 d'abril [millor que no pas finalitza].