Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
treball

Categoria
Nom masculí

Descripció
Acció de treballar, esforç sostingut, activitat conscient de la persona orientada a obtenir els béns o mitjans per a satisfer les seves necessitats transformant la natura que l'envolta; allò en què hom treballa; l'obra produïda amb aquella acció o esforç. Es fa servir també aquest mot quan es fa referència a l'activitat des del punt de vista econòmic, laboral o administratiu. No s'ha de confondre amb feina.

Exemples
- Segons qui valora més el treball físic i segons qui el treball intel·lectual.
- Tot i que els primers treballs d'aquesta artista són de caràcter escultòric, acaba fent pintura.
- Per això en l'establiment de criteris hem de tenir en compte tot el procés d'aprenentatge de l'estudiant i no únicament els moments aïllats de lliurament de treballs o d'examen final.
- En la manufactura es perdran llocs de treball a causa de l'automatització.
- Hi haurà una borsa de treball per a saber ofertes i demandes laborals.

Bibliografia
Badia, J.; Brugarolas, N.; Torné, R.; Fargas, X. (1997). El llibre de la llengua catalana. Barcelona: Castellnou (pàg. 903).