Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
qui

Categoria
Pronom

Descripció
Sempre es refereix a persones (o coses personificades) i pot tenir dues funcions:
1. Pronom relatiu: en oracions adjectives va precedit de preposició però no pas d'article i és equivalent a el qual, la qual, els quals, les quals; en oracions substantives pot anar sol o precedit d'article, demostratiu o tothom.
2. Pronom interrogatiu, equivalent a 'quina persona'.

Exemples
1. Hi ha 1.215 milions de persones a qui es neguen cada dia els drets més elementals [i no pas a les qui ni a les que].
- La gent amb qui pacto és la que sé que acceptarà el nostre programa [i no amb la qui ni amb la que].
- No sabia que era la dona de qui parlàvem [i no pas de la qui ni de la que].
- Tothom qui vingui serà ben rebut.
- Qui (o el qui o aquell qui) no vulgui pols, que no vagi a l'era.
2. Encara no ens han dit qui assistirà a les sessions.
- A qui interessa això?