Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
qual/s

Categoria
Pronom i determinant

Descripció
Aquest relatiu (pronom o determinant) sempre va amb article: el qual, la qual, els quals, les quals. Pot fer quatre funcions:
1. Les mateixes funcions que el relatiu àton que en les oracions adjectives explicatives, les precedides de coma.
2. Les mateixes funcions que els relatius tònics què i qui.
3. Acompanyat de la paraula cosa (la qual cosa) fa de relatiu neutre, substitut de tota una oració.
4. Precedit de la preposició de fa de relatiu possessiu, que es posposa a la cosa posseïda.

Exemples
1. Han presentat un treball molt interessant, el qual els havia encarregat una entitat esportiva.
- Aquesta professora nova, la qual ha estat a diverses universitats estrangeres, començarà demà.
2. Comencem una sèrie de comunicacions de periodicitat quinzenal amb les quals us volem fer arribar les novetats.
- Ens han enviat una carta en la qual demanaven informació de les nostres activitats.
- Hi ha 1.215 milions de persones a les quals es neguen cada dia els drets més elementals.
- La representant amb la qual ha parlat és la més entesa en aquesta qüestió.
3. L'art d'aquest període no assoleix la posició capdavantera que havia tingut, a la qual cosa contribuí l'absència de nuclis cortesans.
- Aquesta conferència començarà a dos quarts de tres; per la qual cosa caldrà dinar d'hora.
4. Es formarà un equip la missió fonamental del qual no és manar.
- Han sorgit diverses iniciatives en l'elaboració de les quals ha participat el personal contractat.
- Estudiaran un llibre l'autora del qual es va morir.