Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
respecte a

Categoria
Locució prepositiva

Descripció
1. És correcte com a locució equivalent a quant a, pel que fa a, amb referència a, referit a. No és correcte en aquest sentit amb respecte a.
2. Tampoc no és correcte al respecte en comptes de respecte a això; aquesta construcció incorrecta a vegades se soluciona amb el pronom hi.

Exemples
1. Respecte al que ens heu explicat, us hem de fer saber les novetats que hi ha hagut a la nostra empresa [i no pas Amb respecte a].
2. No hi ha res a dir respecte a això [i no pas al respecte].
- El que Freud va dir respecte a això ha estat molt comentat [i no pas al respecte].
- Però hi van fer algunes observacions [i no pas van fer algunes observacions al respecte].