Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
ésser (o ser)

Categoria
Verb intransitiu i copulatiu

Descripció
Té un sentit semblant al del verb haver-hi. Podem dir que se'n fan dos usos principals:
1. Verb intransitiu, que indica existència, presència en un lloc (sense expressar durada) i esdeveniment.
2. Verb copulatiu, que indica la qualitat permanent o irreversible d'un subjecte ésser viu i la qualitat tant permanent com transitòria d'un subjecte no animat.
No s'ha de recórrer al verb trobar-se quan es dubta de la correcció del verb ésser en un context determinat ni s'ha de confondre amb estar.

Exemples
1. Fins a les deu o quarts d'onze no serem aquí [i no pas estarem].
- Ara som al començament de la cursa [i no pas estem ni ens trobem].
- Aquest fitxer és a la carpeta anomenada x [i no pas està].
- Els presos ja serien al carrer si els apliquessin segons quin patró de llei [i no pas estarien].
- Cada informació accessible és en una màquina independent dins internet [i no pas està].
- Aquesta icona acostuma a ser a l'angle superior esquerre de la pantalla [i no pas trobar-se].
- Les persones que hi ha a la secció de suport hi són per a ajudar [i no pas estan].
- Hi ha uns altres models estètics que són a la base de l'art medieval [i no pas estan].
- La reunió que havíem de tenir serà demà.
2. Tots els seus companys d'estudis són morts [i no pas estan].
- És una persona molt llesta.
- La cosa no era tan clara [i no pas estava].
- En aquest camp és clar què s'ha de fer [i no pas està].
- És molt bona, aquesta carn [i no pas està].
- El got és mig ple [i no pas està].
- Diu que a l'abril ja es va banyar, però que l'aigua era molt freda encara [i no pas estava].
- Les figues encara són verdes [i no pas estan].