Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
estar(-se)

Categoria
Verb intransitiu

Descripció
Així com ésser es pot emparentar pel sentit amb haver-hi, estar s'acosta a tenir i els seus compostos (mantenir, etc.). Expressa presència en un lloc amb indicació de durada (explícita o deduïble pel context); podem dir, per tant, que no es refereix a un punt, com el verb ésser, sinó a una línia. Els principals significats que té són els següents:
1. Tenir la residència o la feina en un lloc.
2. Romandre, estacionar-se, fer aturada en un lloc; tardar o esmerçar temps en una cosa; romandre col·locada, posada, deixada, etc. una cosa en un lloc amb una finalitat explícita (algú o alguna cosa la hi manté).
3. Estat, posició, qualitat transitòria o reversible d'un subjecte ésser viu.
4. Propietats de subjectes no animats que van amb adverbis i estat o situació temporal d'una cosa que evoluciona, puja o baixa, etc.
5. Plegar de fer una cosa; haver acabat.
No s'ha de recórrer al verb trobar-se quan es dubta de la correcció del verb estar en un context determinat ni s'ha de confondre amb ésser (o ser) o haver-hi.

Exemples
1. Va estar deu anys al poble abans d'anar a viure a ciutat.
- A l'estiu s'estan en un balneari.
- Ha tingut feines diverses i ara està en una oficina d'una empresa petita.
2. S'està al despatx tot el matí.
- L'he trobada que s'estava davant la porta, esperant [perquè indica estona i no pas només lloc, que es faria amb era].
- M'hi estic molt, per a corregir els exàmens.
- Et deixo fer servir tot el que hi ha al despatx, però deixa-ho com estava ['tenia'].
- La universitat estarà tancada tres dies ['la tindran tancada', diferent del que seria simple constatació: la porta és tancada].
- Hi ha centres de suport, que estan distribuïts pel territori [i no pas es troben].
3. Quan van arribar estava assegut a la butaca.
- No està gaire bo, el seu noi.
4. No està pas malament, la proposta que ens han fet.
- Ahir estàvem a cinc sota zero.
- A quant estan les accions?
5. Per ell no estiguis: fes com si no hi fos.
- Els heu posat un examen molt llarg, però la meitat ja estan.