Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
haver-hi

Categoria
Verb transitiu impersonal

Descripció
Té un significat semblant a 'existir', 'ésser' i no s'hi pot eliminar el pronom hi perquè tindria un altre significat ('tenir' o 'fer'). Com que és impersonal, no canvia de nombre, sinó que sempre és singular (hi ha, hi havia, hi haurà, hi pot haver, etc.), ja que no ha de concordar amb el complement directe. És incorrecte l'ús d'estar en comptes d'aquest verb.

Exemples
- Entorn de l'altar també hi havia les imatges d'altres déus [i no pas es trobaven ni estaven].
- Entre els escultors catalans que durant aquest període van assolir l'estatus d'acadèmic hi ha Carles Salas i Lluís Bonifaç [i no pas es troben ni estan].
- Els arxius que hi ha en aquesta carpeta hi són per a això [i no pas estan].
- En aquest context hi ha primer aquesta paraula que no pas l'altra [i no pas està].
- Entre aquests casos hi ha el que heu exposat vosaltres [i no pas està].
- La tela que hi ha davant Velázquez és la que vol pintar [i no pas es troba].