Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
estar + gerundi

Categoria
Perífrasi verbal

Descripció
1. És correcte quan indica repetició, continuïtat o reiteració i quan hi ha un matís d'estat o quietud i no pas de moviment, ja que el verb estar no expressa moviment.
2. No és correcte per a indicar una acció present en un moment donat i prou, com fa l'anglès (llavors s'ha de substituir pel temps de verb que toqui), ni per a expressar una acció gradual (llavors es fa amb anar + gerundi).

Exemples
1. Tot el dia està empipant els altres.
- Quan el vaig trobar estava llegint assegut en una cadira.
2. Mireu: plou [i no pas està plovent].
- Aquest matí m'ha explicat què va passar diumenge [i no pas ha estat explicant].
- Et dic que no ho facis [i no pas T'estic dient].
- Quan parlem d'educació ambiental, de què parlem [i no pas estem parlant]?
- La nostra universitat dedica tots els esforços a la formació d'una comunitat de persones [i no pas està dedicant].
- Val la pena analitzar en què es falla [i no pas s'està fallant].
- En els darrers deu anys el processament de caps d'estat és una causa que va guanyant terreny [i no pas està guanyant].
- El nostre col·lectiu es va estenent i consolidant [i no pas s'està estenent].