Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
per a + infinitiu

Categoria
Preposició + infinitiu

Descripció
Malgrat que hi ha molta gent que no fa la distinció de per i per a davant d'infinitiu, convé mantenir-la perquè la normativa que s'hi refereix no ha canviat. Es fa servir per a davant d'infinitiu quan aquest infinitiu indica:
1. La destinació, l'objecte d'alguna cosa; fa de complement d'un verb que no expressa una acció voluntària (sinó que té un caràcter objectiu), o d'un substantiu, un adjectiu, un participi, un pronom, un adverbi. S'inclouen en aquest apartat els infinitius que depenen d'un verb en forma impersonal o passiva, perquè la voluntarietat queda afeblida per la forma del verb, els infinitius que tenen un subjecte diferent del del verb principal i els infinitius que depenen d'un verb que, encara que sembla que expressa una acció voluntària, de fet és de servei, ús, mitjà per a una finalitat (fer servir, utilitzar, aprofitar, basar-se, usar, triar, emprar, etc.).
2. Una certa condició, equivalent a una frase amb si; sol anar davant de la frase principal.
3. Una certa conseqüència (en la primera part hi sol haver un terme quantitatiu: massa, prou, força, molt, etc.).
4. Un fet posterior a l'acció del verb principal sense estar-hi lligat intencionalment, com si fossin dues oracions lligades per una i i prou.

Exemples
1. Té competències per a canviar la gent de lloc.
- Disposen de materials didàctics especialment dissenyats per a estudiar des de casa.
- S'ha obert el període per a sol·licitar l'accés als estudis.
- En aquest curs expliquen tot el que necessitem per a dissenyar una pàgina web.
- Aquí hi ha els catàlegs per a consultar el fons de la biblioteca.
- El termini per a matricular-se a aquest curset s'acaba el 20 de juny.
- Falten tres mesos per a lliurar la feina que ens han encarregat.
- Em baso en la importància que té cada cosa per a decidir-ho.
- Fan servir ganivets esmolats per a tallar la carn.
- Aprofitarem les vacances per a visitar les amistats.
2. Per a fer l'anàlisi distingirem dues situacions.
- Per a respondre correctament les preguntes, fixa't en l'enunciat.
- Toqueu la pantalla per a obtenir informació.
3. S'ha de tenir prou perspectiva per a no equivocar-se.
- Sou massa espavilades per a creure-us tot el que diuen.
- És molt lluny per a anar-hi a peu.
4. Davant d'un canvi de situació, els salaris reaccionen amb relativa facilitat per a tornar a l'equilibri amb plena ocupació en el mercat de treball.
- Es va estar tota la tarda a casa amb el malalt per a sortir al vespre com si res.

Bibliografia
Badia i Margarit, A. (1994). Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana (pàg. 229-233).
Ruaix, J. (1997). Català progressiu/1. Moià: J. Ruaix (pàg. 150-151).
Ruaix, J. (1998). Català complet/2. Moià: J. Ruaix (pàg. 260-273).