Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
pretendre

Categoria
Verb transitiu i intransitiu

Descripció
1. Als diversos sentits d'aquesta paraula ('perseguir la consecució d'una cosa a la qual hom creu tenir dret o a la qual aspira', 'voler que una cosa sigui reconeguda com a certa', 'aspirar a l'obtenció de quelcom, desitjar-ho') hi ha un cert matís de voler més d'allò a què es té dret, més del compte, més del que és normal.
2. S'ha d'evitar l'ús abusiu d'aquest mot en comptes d'altres de més adequats: voler, aspirar a, buscar, cercar, etc.

Exemples
1. No pretenem definir un estereotip, però sí que parlarem de...
- Malgrat el seu discurs inintel·ligible, pretenia que tothom l'havia d'entendre.
2. El debat volia ser una reflexió sobre la fam al món [i no pas pretenia].
- Aquest programa aspira a crear trenta centres de difusió de tecnologies de la informació [i no pas pretén].
- La Universitat té la intenció que en el futur aquesta iniciativa s'ampliï [i no pas pretén].
- Aquest lloc web vol ser una eina de comunicació de tota l'activitat de la ciutat [i no pas pretén].
- Amb aquell llibre volien ajudar el lector a entendre l'economia [i no pas pretenien].