Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
forma

Categoria
Nom femení

Descripció
1. Aquest mot té molts significats, però sol fer referència a l'aparença externa d'una cosa i no se n'ha d'abusar utilitzant-lo en comptes de manera, quan té aquest sentit.
2. Igualment, la seqüència de forma, correcta quan té el seu sentit propi, no s'ha de fer servir en lloc d'un adverbi en -ment o de la construcció d'una manera o de manera.

Exemples
1. No m'agrada gaire la forma d'aquest armari.
- Se li va aparèixer en forma de serp.
- Una manera de garantir que la persona processa bé la informació és aquesta [i no pas forma].
- El modernisme s'anomena de maneres diferents segons els llocs [i no pas formes].
2. Va portar un gerro de forma quadrada.
- Us demanem que llegiu l'nforme immediatament [i no pas de forma immediata].
- Aquest dispositiu és ofert per l'entitat bancària gratuïtament (o d'una manera gratuïta) [i no pas de forma gratuïta].
- Especifiqueu-los d'una manera més concreta [i no pas de forma].
- L'espai x té el propòsit de proporcionar matèria als estudiants d'una manera pedagògica [i no pas de forma].
- L'art del segle XX és dominat gairebé hegemònicament pel noucentisme [i no pas de forma gairebé hegemònica].