Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
xifrar

Categoria
Verb transitiu

Descripció
Els sentits propis d'aquest verb són 'numerar' i 'escriure emprant una escriptura secreta o xifra'. Darrerament se n'ha admès un altre ús ('determinar el valor d'alguna cosa en tal o tal quantitat') que no sembla propi de la nostra llengua i del qual s'abusa, sobretot en llenguatge periodístic, bandejant altres formes genuïnes, preferibles: posar, calcular, comptar, concretar, valorar, etc.

Exemples
- Només s'han de comptar els fulls que han xifrat, i no pas els altres.
- Se'n va poder sortir perquè havia rebut un paper xifrat.
- Aquesta regidora calcula (o valora) en 5.000 milions el cost de tancar la plaça Cerdà [millor que no pas xifra].
- El Patronat ha aprovat el pressupost ordinari d'enguany, concretat en 2.578 milions de pessetes [millor que no pas xifrat].