Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
tot i

Categoria
Locució prepositiva

Descripció
Malgrat. Com a locució prepositiva, pot anar amb infinitiu, però no pas amb gerundi, com es fa a vegades erròniament per confusió amb una altra construcció: gerundi + i tot.

Exemples
- Tot i la pedregada, hi ha hagut bona collita.
- Tot i no tenir-hi prou confiança, el lloga [equivalent a No tenint-hi prou confiança i tot].