Dubtes més freqüents

Es
En
Tria una lletra o fes servir el cercador

Cerca  
  compte Compte  incorrecte Incorrecte 
parlar

Categoria
Verb transitiu i intransitiu

Descripció
1. Com a verb transitiu només vol dir 'emprar tal o tal idioma' i, encara que es fa servir poc, 'dir'.
2. En tota la resta d'usos és intransitiu, és a dir, sense complement directe; quan té objecte, s'ha d'introduir amb la preposició de: no es parla un assumpte, sinó que es parla d'un assumpte.

Exemples
1. Ara ja parlen basc.
- Aquella gent sempre parlava paraules boniques.
2. Aquest polític parla molt però no diu res.
- D'aquest problema en parlarem dilluns [i no pas Aquest [...] el parlarem].
- A la reunió n'hem parlat [i no pas ho hem parlat].